AAU logo

Elevuniversitetet Skub

 Elevuniversitetet SKUB er et af Aalborg Universitets tre tilbud til de nordjyske folkeskoler. SKUB har 5. og 6. klasses elever som målgruppe.

Formålet med Elevuniversitetet SKUB er to-delt:

  1. At introducere Aalborg Universitet i elevernes bevidsthed som et muligt uddannelsessted, dvs. eleverne skal få positive erindringer om deltagelse i Elevuniversitetet.
  2. At eleverne får viden og positive oplevelser med det naturvidenskabelige felt, så vi skaber og fastholder elevernes interesse for naturvidenskab. Ønsket er grundlæggende at eleverne på sigt træffer bevidste uddannelsesvalg, og at flere unge vælger at uddanne sig inden for det naturvidenskabelige felt.

Det er sin sag at måle på effekten af enkeltstående events som Elevuniversitetet, men der er forskning der peger på, at dét at få positive oplevelser og have skabt menneskelige relationer i tilknytning til naturvidenskab har betydning i unges valg af studie. Argumenterne handler om, at børn i 11-12-års alderen er begyndende søgende i forhold til deres identitet. Det er ikke så meget spørgsmålet om "Hvad kan jeg blive?", men snarere "Hvem kan jeg blive?".

Gennem Elevuniversitetet møder skoleeleverne universitetet, natur- og ingeniørvidenskab sammen med dedikerede mennesker, som de får en relation til. Kimen til interesse bliver lagt, og muligheden for at se sig selv gennem andres studie- og erhvervsvalg opstår.

Elevuniversitetet SKUB afholdes af Det Tekniske Fakultet for It og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet i samarbejde med Astra, det Nationale Videncenter for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed i Nordjylland.

Kontakt projektleder Ole Kronvald for yderligere oplysninger, på tlf 2488 9620, eller okr@astra.dk.