AAU logo

Elevuniversitetet Skub

Programmet for Elevuniversitetet SKUB 2019

Elevuniversitetet SKUB finder sted mandag-onsdag i uge 19, 6. - 10. maj. En SKUB-dag varer fra 8.45 til 12.00.

TIDSPLAN

8.45 – 9.00  Ankomst og indskrivning i Auditorium B
9.00 – 9.20  Velkomst, introduktion
9.30 – 10.30 Første workshop
10.30 – 10.50 Pauser og forfriskning foran Auditorium B
11.00 – 12.00 Anden workshop
12.00 Tak for i dag – find evt. et sted at spise madpakken

I skal ved tilmelding vælge, hvilken dag i vil besøge Elevuniversitetet, så fordeler vi workshops'ne.

 

Workshops

FREMTIDENS ENERGISYSTEMER

Der sker en rivende udvikling på energiområdet for at få forureningen ved at producere energi ned samtidigt med, at vi skal have sikkerhed for at der stadig er el i kontakten og varme i vandhanen når vi lukker op for dem.

Forureningen fra forbrænding af olie og kul giver følger for den globale opvarmning, og i løbet af en årrække forventes det også, at der vil blive mangel på disse energikilder. Det er derfor afgørende at der forskes i nye alternative og miljørigtige energikilder samt energibesparelser på forbruget.

Derfor vil vi se på, hvilke energikilder vi så kan anvende i fremtiden, og I kommer også til at lave et praktisk forsøg i laboratoriet omkring el-sparepærer og LED-pærer.


Workshoppen af holdes af professor Birgitte Bak-Jensen samt ingeniørstuderende Line Emilie Kristensen og Mikkel Hvid Nielsen, ved Institut for Energiteknik

 

ER VEDVARENDE ENERGI NU OGSÅ ALTID GODT FOR MILJØET?

Vi ønsker meget vedvarende energi, men det er ikke kun en miljømæssig fordel. Der skal opstilles nye vindmøller, og det påvirker både naturen, miljøet og mennesker i nærheden. Faktisk siger man, at vi generelt er glade for vindmøller – bare de ikke skal være i vores egen baghave!

På denne workshop vil I høre om hvordan den vedvarende energi bliver placeret og hvordan man prøver at lave balance mellem hensyn til et velfungerende energisystem på den ene side og hensynet til naturen og naboerne på den anden. I vil også skulle afprøve jeres egne evner i en opgave om at placere vindmøller. Måske er der en god planlægger gemt i jer?

Workshoppen afholdes af ingeniørstuderende ved Institut for Planlægning Laura Willumsen og Nikolaj Oluf Clement

 

Bioolie

En af de største udfordringer vi står overfor er at holde op med at bruge fossil olie i vores biler, skibe og fly. Fossil olie har engang for millioner af år siden været biomasse, men har været ”gemt af vejen”. Når vi bruger det så hurtigt som vi gør, udledes så meget CO2 at vi skaber en ubalance – og så har vi drivhuseffekten.

En af de mulige løsninger er at bruge biobrændstof, hvor man omdanner ny biomasse til brændstof, og derfor undgår de fossile brændstoffer. For at der skal være biomasse nok skal vi bruge meget effektive metoder til at lave det til brændstof, og vi skal også kunne udnytte en hel masse forskellige biomasser – ikke kun de ”lækre” som træ og halm, men også de ”ulækre” som slam, gylle og madaffald.

Vi har fundet en metode hvor vi efteraber den naturlige måde at lave olie på, men i stedet for at det tager millioner af år, bruger vi i laboratoriet ca. 20 minutter!

På workshoppen skal I høre mere om, hvad biobrændstoffer er, og I skal opleve, hvordan vi fremstiller det. Endelig skal vi se, om det virker, så vi tester brændstoffet i vores jetmotor!

Workshoppen afholdes af prof. Lasse Rosendahl samt ingeniørstuderende fra Institut for Energitetnik

 

 

VARMEPUMPER OG KØLEMASKINER

Hvor skal vi få varme til opvarmning og til det varme vand når vi ikke mere kan bruge kul, olie eller gas?

I forskningsprogrammet Varmepumper og Kølemaskiner undersøger og afprøver vi måder at udnytte vindenergien til at lave varme. For at få mest muligt udbytte af elektriciteten fra vindmøllerne bruger vi varmepumper. En varmepumpe virker på samme måde som et køleskab eller en fryser. I varmepumpen er det blot varmen, og ikke kulden, vi er interesserede i at udnytte. Varmepumper kan hente noget energi ved en lav temperatur, for eksempel udeluften eller fra jorden, og aflevere varme ved en høj temperatur som vi så kan bruge i radiatoren eller til vandet fra den varme hane.

Fordi vinden ikke blæser hele tiden, kigger vi også på hvordan vi kan lagre vores varme fra tidspunkter hvor det blæser og til tidspunkter hvor vindmøllerne står stille.

På workshoppen vil I få en introduktion til hvordan en varmepumpe virker og ser ud i virkeligheden. Varmepumpen i vores laboratorium er lige nu under opbygning og vi forventer at kunne vise den i drift og i vil kunne se hvordan vi opsamler måledata.

Workshoppen afholdes af lektor Carsten Bojesen samt ingeniørstuderende ved Institut for Energiteknik.

 

 

DUMME COMPUTERE OG KOMPLEKSE BÆREDYGTIGE SYSTEMEr


I hverdagen styrer vi mange ting med computere, fx trafiklys, automatiske døre og styring af varme i huse. Når vi skal løse problemer med klimaet er det tit en fordel at bruge computere til at styre med. Fx når vindmøllerne laver meget strøm fordi det blæser meget, skal kulkraftværkerne ikke producere så meget, og det kan computerstyres. Men hvordan virker en computer egentlig?

Det skal vi arbejde med i workshoppen, hvor vi selv skal "lege" computere og programmører. Hvem er klogest, dummest mest intelligent? Mennesket eller computeren?


Workshoppen afholdes af bl.a. ingeniørstuderende Niels Christiansen ved Institut for Datalogi.

 

DRONER OG AERODYNAMIK

En workshop om droner og hvordan de bevæger sig. Hvad er en drone? Hvor må den flyve? Hvor meget kan droner egentlig løfte - og hvordan gør de det? Hvordan kan droner bruges i fx grønne transportløsninger af både mennesker og varer? Hvilke fordele og ulemper er der, når man indfører droner i samfundet?

Vær med, hvor droneteknologien bliver udviklet og kom med ud i laboratoriet og oplev nogle af de droner, man laver eksperimenter med.

Workshoppen afholdes af lektor Henrik Sørensen samt ingeniørstuderende fra Institut for Energiteknik

 

BRÆNDSELSCELLER OG ECO-RACER

Brændselsceller er enheder, der kan omdanne energien i brint til elektricitet på en meget effektiv måde. Dette kan man f.eks. bruge i brændselscellebaserede hybridbiler, der populært sagt ”kan køre ca. dobbelt så langt på literen” i forhold til i dag.

Brændselsceller virker på mange måder som batterier og kan derfor bruges dér, hvor man bruger batterier i dag. Brændselscellerne er f.eks. meget bedre end batterierne, når der er brug for at de skal virke i lang tid ad gangen.

På workshoppen får I indblik i, hvordan brændselsceller virker, hvordan man kan udnytte dem når man har mange (f.eks. i stakke), deres historie og hvordan den bliver brugt i samfundet i dag.

I skal også over i værkstedet og opleve universitetets grønne ”racerbil”, der kører på brint og deltager i racerløb over hele verden.

Workshoppen af holdes af ingeniørstuderende ved lektor Mads Pagh samt ingeniørstuderende ved Institut for Energiteknik.